Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  7 - Zaplanowane operacje  /  Edycja/usuwanie operacji zaplanowanych

7.4 Edycja/usuwanie operacji zaplanowanych

Wszystkie zaplanowane operacje (jednorazowe lub cykliczne) mogą być edytowane lub usunięte w dowolnym momencie. Istnieją dwa sposoby edycji zaplanowanych operacji:
  • Z widoku Kalendarza: po prostu wybierz jedną z istniejących operacji,

    na przykład    kliknij na niej prawym przyciskiem myszy    oraz wybierz jedną z opcji.
  • Z widoku Listy:    wybierając opcję "Edytuj" lub "Usuń".