Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  7 - Zaplanowane operacje  /  Dodawanie operacji zaplanowanych

7.2 Dodawanie operacji zaplanowanych

Aby utworzyć zaplanowaną operację wykonaj następujące czynności:
 1. Przejdź do "CLOUD Computing".

 2. Z menu po lewej stronie wybierz "Zaplanowane operacje" w "Narzędzia".

 3. Zostanie wyświetlony ekran jak poniżej. Możesz wyświetlać zaplanowane operacje zarówno w widoku kalendarza (z widokiem dni, tygodni lub miesięcy) lub w widoku listy.

 4. Kliknij na "Dodaj nową operację".

 5. Otworzy się okno w którym należy podać:
  Serwer Cloud: serwer Cloud dla którego chcesz zaplanować operację. Lista będzie zawierać tylko te serwery Cloud które są włączone lub wyłączone.
  Status zadania (włączone/wyłączone): określasz czy operacja ma być "aktywna" lub "zawieszona".
  Rodzaj operacji: rodzaj operacji jaką chcesz zaplanować dle serwera Cloud.
  Data wykonania: dzień i godzina o której chcesz uruchomić operację (nie może być wcześniejsza niż moment tworzenia tej operacji).
  Uwagi: ewentualne uwagi dla danego rodzaju zaplanowanej operacji.
   
 6. Po zaplanowaniu operacji musisz kliknąc "Wprowadź" aby potwierdzić i aktywować operację.
W oknie "Dodaj zaplanowaną operację" znajdziesz także pole "Zadania cykliczne": ta opcja powoduje iż tworzona operacja zaplanowana jest operacją cykliczną.

Aplikacja NIE umożliwia planowania operacji wcześniejszych niż 5 minut. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę iż pierwsza operacja może zostać zaplanowana na 5 minut od momentu jej tworzenia.
Niektóre operacje zaplanowane mogę zostać niewykonane, w takim przypadku możliwa jest weryfikacja wyniku w szczegółach każdej operacji oraz w logach data center lub danego Serwera Cloud.

Zaplanowane operacje mogą być tworzone także poprzez widok "Wyświetl jako kalendarz". Klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym dniu pojawi się następujące okno.


 
 UWAGA: Zaplanowane operacje NIE MOGĄ zostać zaplanowane na moment który już przeminął.