Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  7 - Zaplanowane operacje  /  Cykliczne operacje zaplanowane

7.5 Cykliczne operacje zaplanowane

W oknie "Dodaj zaplanowaną operację" które pojawia się podczas tworzenia zaplanowanej operacji (lub podczas jej edycji),znajdziesz pole "Zadania cykliczne", które umożliwiają Ci przekształcenie operacji z jednorazowego w cykliczne. Zaznaczając te pole zostanie rozwinięte dodatkowe okno, jak poniżej:za pomocą którego możesz wybrać częstotliwość z jaką będzie uruchamiana operacja. Całkowity okres częstotliwości operacji określa się za pomocą "Data wykonania" oraz "Data zakończenia". Można wybierać spośród 5 różnych typów częstotliwości:
  • Cogodzinne - wybrana operacja będzie powtarzana co określoną przez Ciebie liczbę godzin (np.: jeśli ustawisz interwał co 2 godziny zaczynając od 12:00, operacja zostanie uruchomiona o 16:00, o 18:00, o 20:00, itd... aż do momentu wskazanego w polu "Data zakończenia");
  • Codziennie - wybrana operacja będzie powtarzana każdego dnia o czasie wskazanym jako "Data Wykonania";
  • Tygodniowo - system przedstawi listę dni tygodnia w których możesz uruchamiać operację (np.: jeśli wybierzesz Czwartek oraz Sobotę, operacja zostanie uruchomiona w określonym czasie w każdy Czwartek oraz Sobotę aż do dnia wskazanego "Data zakończenia");
  • Miesięcznie - znajdziesz tu listę wszystkich dni miesiąca w których możesz uruchamiać operację. Dni 29, 30 oraz 31 będą uwzględniane tylko jeśli miesiąc je zawiera;
  • Miesięcznie 2 - tutaj możesz zadecydować czy chcesz powtarzać operacje w pierwszym lub ostatnim dniu miesiąca;
Jeśli nie określisz "Daty zakończenia" dla cyklicznych operacji zaplanowanych, system będzie automatycznie i nieprzerwanie wykonywał cykliczną operację. Panel zarządzania będzie wyświetlał zaplanowane operacje na najbliższe 12 miesięcy.

 UWAGA: Przypominamy, iż daty które wprowadzasz w polach "Data wykonania" oraz "Data Zakończenia" wskazują okres w których chcesz uruchamiać określoną cykliczną operację zaplanowaną. Dlatego jeśli na przykład, chcesz wyłączać Serwer Cloud na weekend przez 5 kolejnych miesięcy, musisz utworzyć dwie cykliczne operacje zaplanowane: jedna wyłączająca go w Piątek w nocy, oraz jedną włączającą go w Poniedziałek rano. Zobacz cykliczne zadania zaplanowane w naszym przewodniku użytkownika.