Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  16 - Usługi niestandardowe  /  Szczegóły usługi niestandardowej

16.3 Szczegóły usługi niestandardowej

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji o usługach niestandardowych należy postępować w następujący sposób:
  • zalogować się do panelu administracyjnego
  • kliknąć w zakładkę "CLOUD Computing"

  • wybrać Data Center, w którym jest uruchomiony serwer

  • wybrać "Usługi Niestandardowe" z menu "Narzędzia"*

Zostanie wyświetlona następująca strona informująca o zamówionych usługach.Wchodząc w "Szczegóły" (przycisk z prawej strony) otrzymamy dostęp do specyfikacji technicznej oraz historii przeprowadzanych zmian.


 
  Wprowadzanie zmian odbywa się poprzez kontakt z biurem obsługi klienta.
* Możliwe jest przeglądanie usług niestandardowych związanych z innymi usługami oprócz usług Computing.
  • Dla Monitoringu: wybierz opcję "Usługi niestandardowe" w sekcji "Usługi" w menu po lewej.

  • Dla Object Storage: wybierz opcję "Usługi niestandardowe" w sekcji "Usługi" w menu po lewej.

Przypominamy, że w sekcji Computing znajdziesz listę WSZYSTKICH usług niestandardowych (powiązanych z kontem) zaś w poszczególnych sekcjach (Centrum Domen, Monitoring i Object Storage) znajdziesz TYLKO usługi niestandardowe powiązane z wybranym rodzajem usługi. Widok szczegółów pozostaje taki sam, niezależnie od powiązanych z nimi usługami.