Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  16 - Usługi niestandardowe  /  Co to jest usługa niestandardowa

16.1 Co to jest usługa niestandardowa

Jest to usługa dostosowywana do potrzeb klienta. Ten rodzaj usług został wdrożony w celu udostępnienia klientowi produktu  odpowiadającego Jego specyficznym potrzebom. Biorąc pod uwagę charakter usługi jej aktywacja jest wykonywana ręcznie przez nasz personel techniczny. Przykłady usług niestandardowych to: licencje na oprogramowanie, sprzęt, wsparcie itp.
Koszt oraz okres realizacji usługi (np. miesiąc, dwa miesiące, sześć miesięcy, itp. ...) są ​​uzgadniane z biurem obsługi klienta.
Kwota jest odejmowana od posiadanych przez użytkownika środków dostępnych w panelu administracyjnym.