Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 3 - Tworzenie i konfigurowanie serwerów Cloud > Partycjonowanie i formatowanie dodanego dysku twardego (Windows)

3.08.1 Partycjonowanie i formatowanie dodanego dysku twardego (Windows) Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Aby sformatować dodatkowy dysk twardy na wirtualnej maszynie z systemem operacyjnym Windows, wykonaj następujące poniższe kroki:
  1. Uzyskaj dostęp do serwera Cloud za pomocą zdalnego pulpitu (RDP).
  2. Aby przejść do zarządzania dyskami (Disk Management) przejdź do "Start", następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na "Computer" (W Windows 2003: "My Computer") oraz wybierz "Manage".
  3. Wybierz "Disk Management" pod "Storage" w lewej kolumnie.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie dysku który wcześniej dodałeś oraz wybierz "Online" (rys.1).
  5. Kliknij ponownie prawym przyciskiem myszy na tej samej ikonie i wybierz "Inizialize disk" (rys.2).
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy na przestrzeni dyskowej "unallocated" oraz wybierz dla przykładu "New Simple Volume" wykonując kolejne wskazane kroki (wybór rozmiaru partycji, przypisanej litery oraz typu systemu plików) (rys.3).
  7. Po zakończeniu tej procedury, dysk będzie miałprzypisaną partycję i będzie gotowy do formatowania (rys.4).
part-form-win-01-(1).jpg
[rys.1]


[rys.2]


[rys.3]


[rys.4]

Jeśli chcesz utworzyć kilka partycji na tym samym dysku, powtórz procedurę od kroku 5.

 Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.