Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  3 - Tworzenie i konfigurowanie serwerów Cloud  /  Partycjonowanie i formatowanie dodanego dysku twardego (Linux Debian)

3.08.3 Partycjonowanie i formatowanie dodanego dysku twardego (Linux Debian) Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Aby spartycjonować i sformatować dodatkowy dysk twardy na serwerze Cloud z systemem operacyjnym Linux Debian należy postępować w następujący sposób:

Disk /dev/sdb: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        2610    20964793+  82  Linux swap / Solaris

# mkfs.ext3 /dev/sdb1
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
655360 inodes, 2621184 blocks
131059 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2684354560
80 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
     32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 39 mounts or
180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon May 21 09:51:28 2012
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info

/dev/mapper/vg-lv_root  /             ext4     defaults        1 1
UUID=880645ef-dfff-477d-92d3-886935289a74 /boot         ext4     defaults        1 2
/dev/mapper/vg-lv_swap  swap          swap     defaults        0 0
tmpfs                   /dev/shm      tmpfs    defaults        0 0
devpts                  /dev/pts      devpts   gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys          sysfs    defaults        0 0
proc                    /proc         proc     defaults        0 0
/dev/cdrom              /media/cdrom  iso9660  noauto,owner,ro 0 0
/dev/sdb1               /backup       ext3     defaults        1 1

 1. Uzyskaj dostęp do serwera Cloud za pomocą SSH lub za pomocą Appletu Java.
 2. Po uzyskaniu dostępu, wprowadź fdisk -l z linii poleceń i naciśnij enter.
 3. Wyświetlone zostaną informacje o zainstalowanych dyskach oraz ich partycjach.
 4. W celu identyfikacji dysku który właśnie dodałeś: jest zazwyczaj w postaci  /dev/sdb - jeśli jest to pierwszy dodatkowy dysk. Jeśli dysk który dodałeś nie pojawia się na liście, najprawdopodobniej będziesz musiał wykonać restart wirtualnego serwera: wprowadź reboot oraz potwierdź; po restarcie serwera Cloud powtórz operacje od punktu 1.
 5. Uruchom narzędzie CFdisk z lini poleceń wskazując dysk który chcesz spartycjonować poprzez wpisanie na przykład cfdisk /dev/sdb oraz naciskając enter (w tym przykładzie dysk który chcemy spartycjonować to dev/sdb/).
 6. Pojawi się ekran z właściwościami dysku: z tego miejsca przesuń za pomocą strzałek do polecenia [New] oraz naciśnij enter.

  cfdisk-1.jpg

  YZostaniesz odpytany o wybór z dwóch opcji nowej partycji [Primary] oraz [Logical]: wybierz na przykład [Primary] oraz potwierdź.

  cfdisk-2.jpg

  Następnie zostaniesz odpytany o rozmiar partycji (jeśli pozostawisz sugerowaną wartość bez zmian, utworzona zostanie partycja o rozmiarze całego nowego dysku) i potwierdź. Nowa partycja zostanie wtedy utworzona, i wylistowana na głównym ekranie pod nazwą sdb1 w naszym przykładzie.

  cfdisk-3.jpg

  Z tego miejsca nadal przesuwając strzałkami wybierając [Type] możesz wybrać system plików na utworzonej partycji: przedstawiona zostanie lista typów systemów plików, następnie wprowadź kod odpowiadający wybranemu typowi i potwierź naciskając Enter. Początkowy ekran zostanie zaktualizowany o wybrany typ dla utworzonej partycji.
 7. Z głównego ekranu wybierając [Write], możesz sformatować utworzoną partycję, zostaniesz poproszony o potwierdzenie kontynuowania tej operacji; po kilku chwilach, operacja się zakończy i zostaniesz przekierowany do głównego ekranu.
 8. Aby wyjść, przesuń na [quit] i w celu sprawdzenia, poprzez ponowne wpisanie fdisk -l możesz  zobaczyć nowo utworzoną partycje na liście dysków.
 9. Jedyne co pozostaje teraz do zrobienia, to utworzenie systemu plików na partycji: przede wszystkim wyjdź z parted poprzez wpisanie quit Jeśli chcesz utworzyć partycję z systemem plików ext3 uruchom komendę mkfs.ext.3 dla utworzonej partycji (przykładowo dla /dev/sdb1).
 Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.