Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  3 - Tworzenie i konfigurowanie serwerów Cloud  /  Jak przepartycjonować i sformatować dysk twardy do którego została dodana przestrzeń (Windows)

3.09.1 Jak przepartycjonować i sformatować dysk twardy do którego została dodana przestrzeń (Windows) Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Za wyjątkiem pierwszego dysku twardego (HDD) obecnego w serwerze Cloud, pozostałe dyski (HDD1, HDD2, HDD3) są udostępniane w postaci RAW: niezbędne jest utworzenie partycji i sformatowanie przestrzeni RAW, aby móc jej używać w systemie operacyjnym.
  1. Uzyskaj dostęp do serwera Cloud za pomocą zdalnego pulpitu (RDP).
  2. Przejdź do Disk Management: Start > Control Panel > System and Security > Administrative Tools (Create and format hard disk partitions).
  3. Prawym przyciskiem myszy kliknij na nieprzydzielonej ("unallocated") przestrzeni dyskowej (dodanej) oraz wybierz np. "New Simple Volume" wykonując wskazane czynności (wybierz rozmiar partycji oraz przypisaną literę, typ systemu plików) (rys.1).
  4. Na końcy tej procedury dodana przestrzeń na dysku będzie miała przydzieloną partycję oraz będzie gotowa do formatowania (rys.2).

[rys.1]


[rys.2]

 Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.