Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  3 - Tworzenie i konfigurowanie serwerów Cloud  /  Jak przepartycjonować i sformatować dysk twardy do którego została dodana przestrzeń (Linux)

3.09.2 Jak przepartycjonować i sformatować dysk twardy do którego została dodana przestrzeń (Linux) Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Za wyjątkiem pierwszego dysku twardego (HDD) obecnego w serwerze Cloud, pozostałe dyski (HDD1, HDD2, HDD3) są udostępniane w postaci RAW: niezbędne jest utworzenie partycji i sformatowanie przestrzeni RAW, aby móc jej używać w systemie operacyjnym.

(parted) print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sdb: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  525MB   524MB   primary  ext4         boot
 2      525MB   8590MB  8065MB  primary               lvm

(parted) mkpart
Partition type?  primary/extended? primary
File system type?  [ext2]? ext3
Start? 8590MB
End? 21.5GB

(parted) print
Model: VMware Virtual disk (scsi)
Disk /dev/sda: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
 1      1049kB  525MB   524MB   primary  ext4         boot
 2      525MB   8590MB  8065MB  primary               lvm
 3      8590MB  21.5GB  12.9GB  primary

# mke2fs /dev/sda3
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
786432 inodes, 3145728 blocks
157286 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=3221225472
96 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

  1. Uzyskaj dostęp do serwera Cloud za pomocą SSH.
  2. Po uzyskaniu dostępu, wprowadź fdisk -l z lini poleceń i naciśnij enter.
  3. Wyświetlone zostaną informację o zainstalowanych dyskach oraz ich partycjach.
  4. Zidentyfikuj dysk do którego została dodana powierzchnia oraz sprawdź liczbę obecnych na nim partycji.
  5. Uruchom narzędzie Parted z lini poleceń dla dysku na którym zostala dodana powierzchnia, po przez wpisanie parted /dev/sda/ (dla przykładu konfigurowane urządzenie to /dev/sda) i naciśnij przycisk Enter.
  6. Jeśli dysk na którym została dodana powierzchnia nigdy wcześniej nie był formatowany, najpierw musisz utworzyć tablicę partycji za pomocą komendy mktable oraz wybierając opcję Msdos, w innym przypadku zignoruj ten krok i przejdź do kolejnego.
  7. Wprowadź print i naciśnij enter aby upewnić się, że wszystkie partycje występują na dysku.
  8. Aby utworzyć nową partycję dla dodanej powierzchni, uruchom mkpart i odpowiedz na kolejne pytania. Najpierw pojawi się prośba o wybranie "typu" pomiędzy "primary" oraz "extended" (wybieramy primary), następnie zostaniesz zapytany o typ systemu plików "File System" (dla przykładu wybieramy "ext3" i potwierdzamy); następnie zostaniesz zapytany o początek i koniec partycji (w naszym przykładzie, jeśli chcesz utworzyć partycję odpowiadającą dodanej powierzchni, po prostu podaj jako początek wartość "end" partycji z najwyższym numerem oraz maksymalny rozmiar dla wartości "end").
  9. W tym miejscu, poprzez ponowne uruchomienie print, możemy sprawdzić czy została utworzona nowa partycja 3.
  10. Teraz musisz już tylko utworzyć system plików na utworzonej partycji: najpierw wyjdź z "parted" wpisując quit a następnie uruchom mke2fs dla utworzonej partycji.
 Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.