Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  3 - Tworzenie i konfigurowanie serwerów Cloud  /  Jak przepartycjonować i sformatować dysk twardy do którego została dodana przestrzeń (Linux Debian)

3.09.3 Jak przepartycjonować i sformatować dysk twardy do którego została dodana przestrzeń (Linux Debian) Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Z wyjątkiem pierwszego dysku twardego (HD) obecnego w Serwerze Cloud, pozostałe (HDD1, HDD2, HDD3) są dostarczane w postaci RAW: konieczne jest przydzielenie partycji i sformatowanie przestrzeni RAW, aby móc ich używać pod systemem operacyjnym.

Disk /dev/sdb: 21.4 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x00000000

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        2610    20964793+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb2            2611        3916    10490445   83  Linux

 1. Uzyskaj dostęp do Serwera Cloud poprzez SSH lub poprzez applet Java.
 2. Po uzyskaniu dostępu, wpisz fdisk -l z lini poleceń i naciśnij enter.
 3. Wyświetlone zostaną informacje o zainstalowanych dyskach oraz ich partycjach.
 4. Zidentyfikuj dysk do którego dodano powierzchnię oraz sprawdź liczbę istniejących już partycji.
 5. Uruchom narzędzie CFdisk z lini poleceń wskazując dysk który chcesz partycjonować poprzez wpisanie np.: cfdisk /dev/sdb oraz naciskając enter (w tym przykładzie dysk których chcesz przepartycjonować to /dev/sdb/).
 6. Pojawi się ekran z właściwościami dysku, oraz na górze wymieniona będzie główna partycja oraz bezpośrednio poniżej zostanie wylistowana nie przydzielona przestrzeń która została dodana. Za pomoca strzałki w dół wybierz linię reprezentującą dodaną przestrzeń; za pomocą strzałki w prawo przesuń na polecenie [New] oraz naciśnij enter. Zostaniesz poproszony o wybranie spośród dwóch opcji [Primary] oraz [Logical] dla nowej partycji: wybierz np. [Primary] oraz potwierdź.

  Następnie zostaniesz poproszony o wybór rozmiaru partycji (jeśli pozostawisz sugerowaną liczbę bez zmian, partycja zostanie utworzona dla całego nowego miejsca) oraz potwierdzenie. Partycja zostanie wtedy utworzona, oraz zostanie wyświetlona na głównym ekranie z nazwę sdb2 w naszym przykładzie.
 7. z tego miejsca przesuwając strzałkami i wybierając [Type] możesz wybrać system plików na którym partycja została utworzona: przedstawiona zostanie Ci lista typów systemów plików, następnie podaj kod odpowiadający wybranemu typowi oraz potwierdź naciskając enter. Początkowy ekran zostanie zaktualizowany o wybrany typ dla utworzonej partycji.
 8. Z głównego ekranu poprzez wybór [Write] możesz sformatować utworzoną partycję: zostaniesz poproszony o potwierdzenie kontynuowania operacji; po kilku chwilach operacja zostanie ukończona i wrócisz do głównego ekranu.
 9. Aby wyjść przesuń na [quit] oraz aby sprawdzić wpisz ponownie fdisk -l gdzie powinniśmy na liście wszystkich dysków, zobaczyć nowo utworzoną partycję.
 Opisane czynności mają charakter wyłącznie przykładowy: niewłaściwe użycie lub wykorzystanie bez należytej staranności i umiejętności, może spowodować częściową i/lub całkowitą utratę danych, a w niektórych przypadkach może zakłócić prawidłowe działanie serwera wirtualnego. Korzystanie z instrukcji bez odpowiednich umiejętności nie jest zalecane. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub wyrządzone szkody, wynikające z korzystania z tych wytycznych.