COMPUTING > Serwery Cloud > 7 - Zaplanowane Operacje > Czas trwania Zaplanowanych Operacji

7.6 Czas trwania Zaplanowanych Operacji

Panel zarządzania wyświetla zaplanowane operacje które nie zostały jeszcze wykonane do 12 miesięcy od dnia oglądania (zarówno w widoku kalendarza jak i listy).

Każda zaplanowana operacja jest wyświetlana, aż nie zostanie wykonana, niezależnie od jej statusu (włączona/wyłączona). Dlatego w kalendarzu nie zobaczysz operacji wykonanych przed datą oglądania. Aczkolwiek jest możliwe ich odnalezienie w logach data center lub odpowiedniego Serwera Cloud .

Cykliczne operacje zaplanowane są wyświetlane dla całego okresu określonego za pomocą "Data wykonania" oraz "Data zakończenia", niezależnie od ich statusu (włączone/wyłączone).

Przypominamy, iż jeśli nie określisz "Daty zakończenia" dla cyklicznych operacji zaplanowanych, system będzie automatycznie, stale je wykonywał. W Panelu zarządzania znajdują się operacje zaplanowane na kolejnych 12 miesięcy.