Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 12 - Licencje > Zakup licencji Plesk

12.2 Zakup licencji Plesk

Licencja Plesk zakupiona w Panelu Kontrolnym może być wykorzystana jedynie na Serwerze Cloud w obrębie infrastruktury Aruba Cloud.

Wykonaj następujące kroki w celu zakupu licencji Plesk:
  • zaloguj się do Panelu Kontrolnego;
  • wybierz zakładkę „COMPUTING” z menu;
  • wybierz „Licencje Plesk” z menu po lewej stronie, pod „LICENCJE”;
  • zostanie otwarta strona „Licencje Plesk”;
  • kliknij „DODAJ NOWĄ LICENCJĘ PLESK”;
  • wybierz rodzaj licencji oraz rozszerzenia, które chcesz wykupić;
  • kliknij przycisk „KUP LICENCJĘ” na dole strony;
  • zatwierdź zakup za pomocą przycisku „OK, POTWIERDŹ”.
Nowa licencja zostanie umieszczona na liście w sekcji „Licencje Plesk” ze statusem „Tworzenie”, po czym zmieni się on na „Aktywna”.