Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 

16.06 Serwer plików Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Serwer plikow to serwer podłączony do sieci, w której podstawowym zadaniem jest udostępnienie ścieżki do jednego lub więcej wspólnych dysków do przechowywania i archiwizacji plików, takich jak zdjęcia, filmy, pliki audio i/lub dowolnego typu dokumentów. Serwer plików jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do przechowywania danych: ich przetwarzania i udostępniania serweróm podłączonych do tej samej sieci co serwer plików. Pozwala to pośredniczyć podczas wymiany danych pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi działającymi w tej samej sieci, zapewniając integralność i bezpieczeństwo.
Serwer plików nie potrzebują dużo mocy obliczeniowej (vCPU), jednak potrzebują dużej pojemności, na co najmniej jednym lub więcej dużych dyskach, a w niektórych przypadkach może wymagać dodatkowej ilości pamięci RAM w celu poprawienia wydajności dostępu do danych.