Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 16 - Projektowanie datacenter > Ochrona struktury poprzez firewall

16.02.1 Ochrona struktury poprzez firewall Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Bardzo ważnym, jeśli nie decydującym, aspektem dla każdej architektury internetowej jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i dlatego należy chronić Serwery Cloud przed szkodliwym dostępem i wszelkimi próbami włamań.
Niezależnie od tego, jak złożone struktury tworzysz, zawsze jest wskazane, aby wstawić Serwer Cloud Firewall pomiędzy strukturę krórą chcesz chronić, a połączenie z Internetem.
Jednak utworzenie Serwera Cloud Firewall z jednym interfejsem podłączonym (lub w celu ochrony jednego Serwera Cloud) może być praktycznie bezużyteczne, gdyż główną funkcją zapory jest pośredniczenie między różnymi interfejsami. Pomysł struktury, gdzie serwer Firewall nie jest podłączony do wirtualnych przełączników powoduje że wykorzystanie zapory straci sens, jeśli nie jest to wyłącznie w celu sprawdzenia funkcjonalności wybranego Serwera Cloud Firewall.
Korzystanie z Serwera Cloud Firewall do innych celów, tak jakby to był prosty Serwer Cloud jest możliwe, ale zdecydowanie odradzane: dostęp jako użytkownik root (a nie zarządzania firewall) i zmiana parametrów Serwera Cloud mogą wpłynąć na funkcjonalność zapory, która będzie nie do użytku i niemożliwa do odtworzenia.