Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Private Cloud

Private Cloud

Witamy w bazie wiedzy Private Cloud. Korzystając z konsoli VMware vCloud Director poprzez przeglądarkę internetową użytkownik ma możliwość konfiguracji zasobów Private Cloud takich jak (CPU, RAM, HDD) czy też zasobów internetowych (wirtualna sieć, publiczne adresy IP). Pozwala to stworzyć i zarządzać wirtualnym Data Center z dostępem do ustawień Firewall'a, Ballancer'a czy połączeń VPN.

1.1 Opis usługi Private Cloud

1.1.1 Różnice pomiędzy Cloud Computing a Private Cloud

1.2 Tworzenie Private Cloud

1.3 Edycja usługi Private Cloud

1.4 Usuwanie usługi Private Cloud

2.1 Jak dokonać zakupu usługi - Aruba Cloud

2.2 Zużywanie stanu konta Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Smart

2.3 Co się dzieje, gdy wyczerpią się środki na koncie

2.3.1 Reaktywacja usługi po doładowaniu konta

2.4 Czas ważności stanu konta

2.5 Alarm o minimalnym stanie konta

3.1 Zarządzanie licencjami Microsoft Windows Server

3.2 Obliczanie wartości GHz, wymaganych do zapewnienia gwarantowanych vCPU, w przypadku VM z licencjami Microsoft Windows Server

4.1 Co to jest usługa niestandardowa

4.2 Wniosek o aktywację usługi niestandardowej

4.3 Szczegóły usługi niestandardowej

5.1 Dostęp do konsoli webowej

5.2 Oficjalna dokumentacja VMware

5.3 Zmiana hasła

6.1 Usługa DraaS (Disaster Recovery as a Service)

6.2 Dostęp do Panelu Webowego

6.3 Tworzenie VPG

6.3.1 Wyświetlanie VPG

6.3.2 Edytowanie VPG

6.3.3 Usunięcie VPG

6.4 Stworzenie Checkpoint

6.5 Failover Test

6.6 Failover Live

7.1 Usługa BaaS (Backup as s Service)

7.2 Dostęp do Panelu Webowego

7.3 Panel Webowy - DASHBOARD

7.4 Panel Webowy - JOBS

7.4.1 Stwórz Job

7.4.1.1 Job: wybór nazwy oraz ilość kopii

7.4.1.2 Job: wybór chronionych zasobów

7.4.1.3 Job: wybór dodatkowych procesów

7.4.1.4 Job: wybór opcji harmonogramu

7.4.1.5 Job: ustawianie powiadomień

7.4.2 Uruchamianie Jobs

7.4.3 Edytowanie Jobs Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

7.4.4 Włączanie/Wyłączanie Jobs

7.4.5 Usuwanie Jobs

7.5 Panel Webowy - VMS

7.6 Restore