COMPUTING > Serwery Cloud > 11 - Load Balancer > Zmiana statusu load balancer'a

11.3.1 Zmiana statusu load balancer'a

Po przejściu do sekcji zarządzania load balancer'em, w celu zmiany jego statusu wykonaj następujące czynności:

Zmiana statusu load balancer'a "WŁĄCZONE"

  • po przejściu na stronę ze szczegółami technicznymi, kliknij przycisk "WYŁĄCZ",

  • i potwierdź żądanie.

Zmiana statusu load balancera "NIE AKTYWNE"

  • po przejściu na stronę ze szczegółami technicznymi, kliknij przycisk "WŁĄCZ",

  • i potwierdź żądanie.

UWAGA - Gdy load balancer jest "NIE AKTYWNY" nie jest możliwe::