Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 11 - Load Balancer > Tworzenie/usuwanie reguł

11.3.3 Tworzenie/usuwanie reguł

Po przejściu do sekcji zarządzania load balancer'em, aby utworzyć/usunąć regułę która jest połączona z load balancer'em wykonaj następujące kroki: na stronie ze szczegółami technicznymi load balancer'a przejdź do zakładki "Reguły".


Dodawanie reguły

  • Kliknij na przycisk "Utwórz Regułę",

  • pojawi się okno z listą reguł powiązanych z balancer'em,

  • aby utworzyć nową regułę, wybierz algorytm, protokół, port load balancer'a oraz port urządzenia (zobacz przewodnik Reguły powiązane z balancer'em).

Usuwanie reguły

  • Kliknij na przycisk "Usuń" znajdujący się z prawej strony wyświetlonych reguł na stronie "Podsumowanie reguł",

  • pojawi się okno z żądaniem potwierdzenia tej operacji,

  • poprzez kliknięcie w przycisk "Usuń".
Przypominamy, iż nie jest możliwe usunięcie wszystkich reguł: co najmniej jedna reguła musi być przypisana do load balancer'a. Jeśli występuje tylko jedna reguła i spróbujesz ją usunąć, pojawi się następujący komunikat.Dlatego, jeśli występuje tylko jedna reguła, może ona być usunięta tylko po dodaniu kolejnej.