Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 11 - Load Balancer > Podłączanie/odłączanie serwera

11.3.2 Podłączanie/odłączanie serwera

Po przejściu do sekcji zarządzania load balancer'em, aby podłączyć/odłączyć Serwer Cloud lub Serwer Dedykowany do/od load balancera należy wykonać następujące czynności: na stronie z technicznymi szczegółami load balancera przejść do części "Serwery równoważone".


Podłączanie Serwera Cloud/Serwera Dedykowanego

  • Kliknij na przycisk "Podłącz Serwer"

  • pojawi się okno z listą wszystkich Serwerów Cloud (znajdujących się w data center) które nadal nie są podłączone do load balancer'a,

  • aby podłączyć Serwer Cloud (jeśli znajduje się na liście) wystarczy po prostu go zaznaczyć. Jeśli chcesz równoważyć jeden lub więcej Serwer Dedykowany, po prostu dodaj adres IP każdego z serwera w polu "Adres IP serwera dedykowanego". Przypominamy, iż możliwe jest tylko równoważenie Serwerów Dedykowanych znajdujących się w data center w którym znajduje się load balancer.

Odłączanie Serwera Cloud/Serwera Dedykowanego

  • Click on the &quKliknij na przycisku "Odłącz" znajdującym się z prawej strony na liście Serwerów w sekcji "Podsumowanie serwera równoważonego",

  • pojawi się okno żądające potwierdzenia tej operacji,

  • poprzez kliknięcie w przycisk "Odłącz".
  • Jeśli Serwer Cloud jest odłączony, ponownie pojawi się na liście dostępnych Serwerów Cloud wyświetlanej podczas podłączania nowych urządzeń do load balancer'a.
Przypominamy, iż możliwe jest odłączenie wszystkich Serwerów podłączonych do load balancer'a, bez wpływu na utworzone reguły i właściwości własne load balancer'a.