COMPUTING > Serwery Cloud > 11 - Load Balancer > Edycja load balancer'a: nazwa i powiadomienia

11.3.5 Edycja load balancer'a: nazwa i powiadomienia

Po przejściu do sekcji zarządzania load balancer'em, aby zmienić nazwę load balancer'a lub aby aktywować/zmienić/dezaktywować usługę powiadamiania, wykonaj następujące kroki:
  • na stronie ze szczegółami technicznymi load balancer'a kliknij w zakładkę "Edytuj",

  • przejdziesz na stronę jak poniżej z sekcją "Nazwa Balancer'a" oraz "Powiadomienia".

Przypominamy, iż proces zmiany nazwy i zarządzanie usługą powiadamiania wygląda tam samo jak przy aktywacji load balancer'a. Nazwa oraz powiadomienia mogą być zmieniane nawet jeśli load balancer jest "NIEAKTYWNY". Aby zachować zmiany musisz potwierdzić operację korzystając z przycisku "Zapisz zmiany".