Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING > Serwery Cloud > 8 - Import i Eksport Serwera Cloud > Importowanie wirtualnej maszyny Amazon na VMware Cloud Serwer

8.7.2 Importowanie wirtualnej maszyny Amazon na VMware Cloud Serwer Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Aby zaimportować maszynę wirtualną Amazon EC2 na serwer Cloud VMware należy wykonać poniższe czynności:
 1. Utworzyć obraz wirtualnej maszyny EC2 Amazon do wyeksportowania,
 2. Eksportować obraz wirtualnej maszyny z Amazon EC2 i przesłać go do obszaru FTP dostarczanego przez Forpsi Cloud,
 3. Stworzyć serwer Cloud z VMware hypervisor z Szablonu prywatnego
Istnieją dwie możliwości postępowania, w zależności od tego, czy system operacyjny to Windows czy Linux.

Windows

Na komputerze z systemem Windows należy wykonać następujące czynności.
 1. Utwórz obraz wirtualnej maszyny  EC2 Amazon do wyeksportowania
  Aplikacja VMware vCenter Converter Standalone przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia i eksportowania obrazu:
  • zainstaluj Standalone VMware vCenter Converter na maszynie wirtualnej Amazon EC2, którą chcesz wyeksportować, wybierając w opcjach "Local installation"

  • Uruchom VMware vCenter Converter Standalone
  • kliknij na  "Convert to Machine" w menu aplikacji aby rozpocząć procedurę konwersji

  • wybierz "Powered-on-machine" z menu "Select source type" i kliknij "This local machine"

  • Kliknij na  "Next" (Dalej) aby przejść do kolejnego etapu, czyli "Destination System"
  • na kolejnej stronie "Specify Destination" wybierz właściwą wersje "VMware Workstation lub  inną VMware virtual machine", zdefiniuj produkt  wybierając z rozwijanego menu "VMware Workstation 6.5.x"

  • wpisz Nazwę dla docelowej maszyny wirtualnej i wybierz wolumin
  • kliknij na "Next" aby przejść do strony "Options"
  • Na stronie "Options" wybierz dane do kopiowania "Date to Copy"

  • odznacz pliki które nie będą objęte konwersją

  • kliknij "Next" i przejdź do strony "Summary"

  • kliknij "Finish"
  • czekaj aż do momentu  zakończenia konwersji

  • podczas konwersji zostanie utworzony plik . vmx  albo .vmdk
 2. Eksport i wgrywanie obrazu na przestrzeń FTP usługi Cloud Computing
  • Aby móc zarządzać obrazami dysków wirtualnych, Cloud Computing oferuje bezpłatny obszar FTP dla każdego konta i dla każdego centrum danych. Ten obszar FTP może być używany jedynie do gromadzenia archiwalnych obrazów dysków wirtualnych, które mają być importowane, czyli obrazy eksportowanych dysków wirtualnych: jedyne akceptowane formaty plików to formaty obrazów dysków wirtualnych, czyli vmdk i vhd.
   Z panelu sterowania przejdź do strony na zakładce "Zarządzanie" i wybierz z menu po lewej stronie "Szablony" -> "Import dysków wirtualnych", który zaprowadzi Cię do strony, gdzie połączysz się z twoim kontem FTP i będą tam również widoczne już istniejące pliki z obrazami (. vmdk oraz . vhd).   W celu wgrania pliku do swojej przestrzeni FTP można użyć różnych klientów FTP (takich jak FileZilla, CoreFTP, Cyberduck, itp.). Po wprowadzeniu w kliencie danych do połączenia FTP można wgrać plik obrazu. Wszystkie pliki przesłane do obszaru FTP są kontrolowane przez nasz system Forpsi Cloud i wszystkie przesłane obrazy będą wyświetlane w postaci listy.
 3. Utwórz serwer Cloud ( Hypervisor: VMware ) z prywatnego szablonu
  • Informacje jak utworzyć Serwer Cloud z VMware hypervisor z prywatnego szablonu odnajdziesz w tej instrukcji.

Linux

Dla systemu Linux nie ma narzędzi, które gwarantują eksport obrazu w szybki i łatwy sposób, niezależnie od dystrybucji Linuksa. Zalecamy, aby postępować w następujący sposób:
 • rozruchu z dysku zewnętrznego (CD / DVD)
 • wyeksportować obraz systemu z wiersza poleceń (np.: dd polecenie) lub za pośrednictwem odpowiednich narzędzi (np.: Clonezilla, Partimage)
 • przesłać obraz do obszaru FTP
 • stworzyć serwer Cloud z prywatnego szablonu
 • przesłać obraz do głównego dysku
 • uzyskać dostęp do serwera Cloud z Konsoli odzyskiwania, aby przywrócić system plików i skonfigurowaćurządzenia (prawie na pewno wymagane)
 Biorąc pod uwagę złożoność procedury (oraz zakres wiedzy technicznej która jest wymagana), jeśli pojawią się problemy, zalecamy skontaktować się z obsługą Cloud Computing w celu uzyskania dodatkowych porad lub sugestii.