8.7.2 Importowanie wirtualnej maszyny Amazon na VMware Cloud Serwer Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Aby zaimportować maszynę wirtualną Amazon EC2 na serwer Cloud VMware należy wykonać poniższe czynności:
 1. Utworzyć obraz wirtualnej maszyny EC2 Amazon do wyeksportowania,
 2. Eksportować obraz wirtualnej maszyny z Amazon EC2 i przesłać go do obszaru FTP dostarczanego przez Forpsi Cloud,
 3. Stworzyć serwer Cloud z VMware hypervisor z Szablonu prywatnego
Istnieją dwie możliwości postępowania, w zależności od tego, czy system operacyjny to Windows czy Linux.

Windows

Na komputerze z systemem Windows należy wykonać następujące czynności.
 1. Utwórz obraz wirtualnej maszyny  EC2 Amazon do wyeksportowania
  Aplikacja VMware vCenter Converter Standalone przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia i eksportowania obrazu:
  • zainstaluj Standalone VMware vCenter Converter na maszynie wirtualnej Amazon EC2, którą chcesz wyeksportować, wybierając w opcjach "Local installation"

  • Uruchom VMware vCenter Converter Standalone
  • kliknij na  "Convert to Machine" w menu aplikacji aby rozpocząć procedurę konwersji

  • wybierz "Powered-on-machine" z menu "Select source type" i kliknij "This local machine"

  • Kliknij na  "Next" (Dalej) aby przejść do kolejnego etapu, czyli "Destination System"
  • na kolejnej stronie "Specify Destination" wybierz właściwą wersje "VMware Workstation lub  inną VMware virtual machine", zdefiniuj produkt  wybierając z rozwijanego menu "VMware Workstation 6.5.x"

  • wpisz Nazwę dla docelowej maszyny wirtualnej i wybierz wolumin
  • kliknij na "Next" aby przejść do strony "Options"
  • Na stronie "Options" wybierz dane do kopiowania "Date to Copy"

  • odznacz pliki które nie będą objęte konwersją

  • kliknij "Next" i przejdź do strony "Summary"

  • kliknij "Finish"
  • czekaj aż do momentu  zakończenia konwersji

  • podczas konwersji zostanie utworzony plik . vmx  albo .vmdk
 2. Eksport i wgrywanie obrazu na przestrzeń FTP usługi Cloud Computing
  • Aby móc zarządzać obrazami dysków wirtualnych, Cloud Computing oferuje bezpłatny obszar FTP dla każdego konta i dla każdego centrum danych. Ten obszar FTP może być używany jedynie do gromadzenia archiwalnych obrazów dysków wirtualnych, które mają być importowane, czyli obrazy eksportowanych dysków wirtualnych: jedyne akceptowane formaty plików to formaty obrazów dysków wirtualnych, czyli vmdk i vhd.
   Z panelu sterowania przejdź do strony na zakładce "Zarządzanie" i wybierz z menu po lewej stronie "Szablony" -> "Import dysków wirtualnych", który zaprowadzi Cię do strony, gdzie połączysz się z twoim kontem FTP i będą tam również widoczne już istniejące pliki z obrazami (. vmdk oraz . vhd).   W celu wgrania pliku do swojej przestrzeni FTP można użyć różnych klientów FTP (takich jak FileZilla, CoreFTP, Cyberduck, itp.). Po wprowadzeniu w kliencie danych do połączenia FTP można wgrać plik obrazu. Wszystkie pliki przesłane do obszaru FTP są kontrolowane przez nasz system Forpsi Cloud i wszystkie przesłane obrazy będą wyświetlane w postaci listy.
 3. Utwórz serwer Cloud ( Hypervisor: VMware ) z prywatnego szablonu
  • Informacje jak utworzyć Serwer Cloud z VMware hypervisor z prywatnego szablonu odnajdziesz w tej instrukcji.

Linux

Dla systemu Linux nie ma narzędzi, które gwarantują eksport obrazu w szybki i łatwy sposób, niezależnie od dystrybucji Linuksa. Zalecamy, aby postępować w następujący sposób:
 • rozruchu z dysku zewnętrznego (CD / DVD)
 • wyeksportować obraz systemu z wiersza poleceń (np.: dd polecenie) lub za pośrednictwem odpowiednich narzędzi (np.: Clonezilla, Partimage)
 • przesłać obraz do obszaru FTP
 • stworzyć serwer Cloud z prywatnego szablonu
 • przesłać obraz do głównego dysku
 • uzyskać dostęp do serwera Cloud z Konsoli odzyskiwania, aby przywrócić system plików i skonfigurowaćurządzenia (prawie na pewno wymagane)
 Biorąc pod uwagę złożoność procedury (oraz zakres wiedzy technicznej która jest wymagana), jeśli pojawią się problemy, zalecamy skontaktować się z obsługą Cloud Computing w celu uzyskania dodatkowych porad lub sugestii.