Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  4 - Dostęp do Serwerów Cloud  /  Resetowanie hasła dostępowego do Serwera Cloud z systemem operacyjnym Windows 2008/2012/2016

4.6.1 Resetowanie hasła dostępowego do Serwera Cloud z systemem operacyjnym Windows 2008/2012/2016 Przewodnik po usłudze Serwer Cloud Pro

Aby zresetować hasło do serwerów Cloud z systemem operacyjnym Windows Server 2008/2012/2016 musisz najpierw wgrać obraz wirtualnego CD oraz podpiąć go do wirtualnego napędu CD/DVD. Następnie będziesz musiał podłączyć się do serwera Cloud za pomoca konsoli odzyskiwania, jednocześnie utrzymując otwartą aplikację Visual Cloud oraz wykonując następujące kroki przedstawione poniżej.
 1. Pobierz obraz wirtualnego CD cd140201.iso wymaganego do wystartowania serwera Cloud z CD.
 2. Wgraj obraz do przestrzeni FTP dostępnej dla Twojego konta.
 3. Podłącz obraz wirtualnego CD/DVD do serwera Cloud dla którego chcesz zresetować hasło.
 4. Wyłącz serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
  1. Hyper-V:
   1. Wystartuj serwer Cloud z automatycznym uruchamianiem z płyty CD
  2. Jeśli chcesz dla VMware by serwer Cloud za każdym razem startował z płyty CD to należy postępować w następujący sposób:
   1. Połącz się z serwerem Cloud poprzez VMware vSphere Client i otwórz konsolę.
   2. Uruchom serwer, przed załadowaniem systemu naciśnij przycisk F2 by uzyskać dostęp do BIOS'u serwera Cloud. System startuje bardzo szybko w związku z czym trzeba również dość szybko nacisnąć F2. Jeśli nie zdążysz możesz skorzystać z polecenia "Send Ctrl-Alt-Del" z menu znajdującego się w VM -> klienta konsoli VMWare vSphere. Jeśli się nie uda należy powtórzyć operację od kroku 4.
   3. Przejdź w BIOS'ie do sekcji boot by zmienić kolejność uruchamiania i nadaj priorytet dla płyty CD / DVD. Zapisz konfigurację i uruchom ponownie.
   4. Jeśli po restarcie serwera Cloud nadal uruchamia się system operacyjny z HDD należy powtórzyć operację od kroku czwartego.
  3. Jeśli chcesz dla VMware by serwer tylko raz wystartował z płyty CD postępuj w następujący sposób:
   1. Połącz się z serwerem Cloud poprzezVMware vSphere Client i otwórz konsolę.
   2. Uruchom serwer. Przed załadowaniem systemu naciśnij przycisk ESC by uzyskać dostęp do menu BOOT serwera Cloud. System startuje bardzo szybko w związku z czym trzeba również dość szybko nacisnąć ESC. Jeśli nie zdążysz możesz skorzystać z polecenia "Send Ctrl-Alt-Del" z menu znajdującego się w VM -> klienta konsoli VMWare vSphere. Jeśli się nie uda należy powtórzyć operację od kroku 4.
   3. c.iii. Wybierz "CD-Rom Drive" z menu uruchamiania i naciśnij enter.
   4. Jeśli serwer Cloud nie uruchomił się z płyty CD należy powtórzyć operację od kroku czwartego.
 5. Podczas uruchamiania z wirtualnego CD zobaczysz poniższy ekran.  Postępuj zgodnie z instrukacjami na ekranie, w pierwszym kroku, zostaniesz odpytany o dysk z systemem operacyjnym Windows dla którego nie znasz hasła administratora. Wskaż numer odpowiadający dyskowi na liście i aby potwierdzić naciśnij enter.
 6. W drugim kroku zostaniesz poproszony o potwierdzenie ścieżki (Path) oraz plik rejestru. Zazwyczaj należy tylko potwierdzić sugerowaną ścieżkę naciskając Enter.

 7. Wskaż operację "Password reset" wybierając "1" oraz potwierdzając.

 8. W trzecim kroku wybierz "1" aby wybrać "Edit user data and password" oraz potwierdź.

 9. Kiedy zostaniesz odpytany dla jakiego użytkownika chcesz zmienić hasło wybierz użytkownika "administrator" user: ponieważ jest to zazwyczaj sugerowany użytkownik, poprostu naciskamy enter bez wprowadzania czegokolwiek.

 10. Z przedstawionych opcji wybierz "1" aby wybrać "Clear (blank) user password".  Zostaniesz następnie poproszony o wskazanie nowego hasła, jednak ta opcja nie jest zbytnio dopracowana i istenieje ryzyko konieczności powtórzenia całego procesu. Wybierając opcję nie używania hasła dla użytkownika "administrator", możesz utworzyć je po pierwszym logowaniu.
 11. Po uzyskaniu potwierdzenia zmiany hasła, wprowadź "!" aby wyjść i potwierdź.

 12. Następnie naciśnij "q" aby potwierdzić wyjście.

 13. W czterech krokach, zostaniesz odpytamy o zapisanie zmian jakie zostały wykonane, potwierdź wpisując "y" oraz naciśnij enter.

 14. Kiedy otrzymasz potwierdzenie zakończenia procesu zapisywania, możesz wyłączyć lub zamknąć serwer. Odepnij obraz dysku z wirtualnego napędu a następnie zrestartuj serwer Cloud.