Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  4 - Dostęp do Serwerów Cloud  /  Resetowanie hasła dostępowego do Serwera Cloud z systemem operacyjnym openSUSE

4.6.4 Resetowanie hasła dostępowego do Serwera Cloud z systemem operacyjnym openSUSE

Aby zresetować hasło do Serwerów Cloud z systemem operacyjnym openSUSE, musisz uzyskać dostęp do serwera Cloud za pomocą konsoli odzyskiwania, jednocześnie utrzymywać otwartą aplikację Visual Cloud, oraz wykonać następujące kroki.
 1. Wyłącz serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
 2. Po zalogowaniu do konsoli odzyskiwania, wystartuj serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
 3. W oknie konsoli zobaczysz proces startowania serwera Cloud z wyświetlonymi informacjami "grub-boot" jak na obrazku poniżej przez około 5 sekund. Przed zakończeniem odliczania wybierz rodzaj startowania korzystając z klawiszy strzałek oraz naciskając "e" w celu edycji zawartości.

 4. Po otwarciu pliku startowego, przejdź do linii wgrywanego jądra (zazwyczaj zaczyna się od słowa "kernel") korzystając ze strzałek i naciskając ponownie "e" w celu edycji zawartości.

 5. Na końcu linii dodaj init=/bin/bash oraz potwierdź naciskając klawisz enter.

 6. Wróć do poprzedniej strony naciskając "b", aby uruchomić ponownie strart w trybie "single user".
 7. Serwer Cloud wystartuje i po kilku sekundach możliwe będzie wprowadzanie nowych komend po znaku #.
 8. Wprowadź komendę passwd i naciśnij enter.
 9. Wprowadź nowe hasło dla użytkownika "root" i naciśnij enter.
 10. Potwierdź (wpisując ponownie) nowe hasło i naciśnij enter.
 11. Nowe hasło dla użytkownika "root" zostanie poprawnie skonfigurowane i będziesz mógł go używać przy kolejnym logowaniu do serwera Cloud (aby wykonać restart wprowadź reboot lub wymuś Reset z panelu zarządzania).