Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  4 - Dostęp do Serwerów Cloud  /  Resetowanie hasła dostępowego do Serwera Cloud z systemem operacyjnym Debian lub Ubuntu

4.6.3 Resetowanie hasła dostępowego do Serwera Cloud z systemem operacyjnym Debian lub Ubuntu

Aby zresetować hasło w przypadku serwerów Cloud z systemem operacyjnym Debian lub Ubuntu musisz  uzyskać dostęp do serwera Cloud za pomocą konsoli odzyskiwania, jednocześnie utrzymując otwartą aplikację Visual Cloud oraz wykonując następujące kroki przedstawione poniżej.
 1. Wyłącz serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
 2. Posiadając dostęp do konsoli odzyskiwania, uruchom serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
 3. W oknie konsoli zobaczysz startujący serwer Cloud, z komunikatami "grub-boot" jak na obrazku poniżej przez okres około 5 sekund w przypadku Debian`a,  oraz 3 sekund w przypadku Ubuntu.  Przed końcem odliczania naciśnij "e", aby wejść w tryb edycji startowania.
 4. Podczas otwierania plików startowych, przejdź za pomocą strzałek na linię ładującą jądro systemu operacyjnego (zazwyczaj zaczyna się słowem "Linux") i dodaj na końcu linii init=/bin/sh 5. Aby uruchomić ponownie zmodyfikowane startowanie, naciśnij kombinację klawiszy CTRL + x.
 6. Serwer Cloud zrestartuje się i po kilku sekundach będziesz mógł wprowadzać nowe komendy po znaku #.
 7. Wprowadź polecenie mount -o remount rw / i naciśnij enter.
 8. Wprowadź polecenie passwd i naciśnij enter.
 9. Podaj nowe hasło dla konta "root" i naciśnij enter.
 10. Potwierdź (podając ponownie) nowe hasło i naciśnij enter.
 11. W tym momencie zostało nadane poprawnie nowe hasło dla użytkownik "root", którego będziesz mógł użyć po kolejnym restarcie i logowaniu do serwera Cloud (w celu restartu wpisz reboot lub init 6 lub wymuś Reset z panelu zarządzania).