Informacje handlowe +48 32 441 63 46
  Kontakt telefoniczny +48 32 441 63 46
 
COMPUTING  /  Serwery Cloud  /  4 - Dostęp do Serwerów Cloud  /  Resetowanie hasła dostępowego do Serwera Cloud z systemem operacyjnym CentOS

4.6.2 Resetowanie hasła dostępowego do Serwera Cloud z systemem operacyjnym CentOS

Aby zresetować hasło do serwerów Cloud z systemem operacyjnym CentOS musisz uzyskać dostęp do serwera Cloud za pomocą konsoli odzyskiwania, jednocześnie utrzymując otwartą aplikację Visual Cloud oraz wykonując następujące kroki przedstawione poniżej.
 1. Wyłącz serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
 2. Posiadając dostęp do konsoli odzyskiwania, uruchom serwer Cloud za pomocą Visual Cloud.
 3. W oknie konsoli zobaczysz startujący serwer Cloud, z komunikatami "grub-boot" jak na obrazku poniżej przez okres około 3 sekund.  Przed końcem odliczania naciśnij dowolny klawisz aby wejść w tryb edycji startowania.
 4. Wybierz system operacyjny korzystając ze strzałek oraz naciśnij "e", w celu edycji powiązanego z nim startu.

 5. Podczas otwierania plików startowych, przejdź za pomocą strzałek na linię ładującą jądro (zazwyczaj zaczyna się słowem "kernel") oraz naciśnij ponownie "e", w celu edycji zawartości.

 6. W dolnej lini dodaj init 1 i potwierdź wciskając enter.

 7. Kiedy wrócisz do poprzedniego ekranu naciśnij "b" w celu przejścia do trybu "single user".
 8. Serwer Cloud zrestartuje się i po kilku sekundach będziesz mógł wprowadzać nowe polecenia po znaku #.
 9. Wprowadź polecenie passwd i naciśnij enter.
 10. Podaj nowe hasło dla konta "root" i naciśnij enter.
 11. Potwierdź (podaj ponownie) nowe hasło i naciśnij enter.
 12. Nowe hasło dla użytkownika "root" zostanie poprawnie skonfigurowane i będziesz mógł go używać przy kolejnym logowaniu do serwera Cloud (aby wykonać restart wprowadź reboot lub wymuś Reset z panelu zarządzania).